Jímání, retence a vsakování

Jímání

Jímání
účel:
pro lepší hospodaření s dešťovou vodou a k jejímu dalšímu využití (zemědělské a zahradn)
provedení:
plastové nádrže, PP, PE nebo betonové jímky, podzemní - objemy 1,6m3-6,5m3, nadzemní- objem 1,3m3
specifikace:
domovní a průmyslové nádrže pro dešťovou vodu,
výrobce:
GLYNWED, ASIO, SINEKO
typ:
CRISTALL, GARANTIA

Retence

Retence
účel:
k zachycení povrchu vod a její regulace vypouštění do vodovodních toků, vsaků, kanalizací z důvodu nadměrnému spadu srážek (záleží na lokalitě a stavu podloží, vysoké hladině spodní vody, srážkových poměrech)
provedení:
retence akumulační a retence s regulovaným odtokem do kanalizace, možnost použít sedimentační a filtrační šachty
specifikace:
materiál PP, ø600 INTESIO, ø425 CERTARO apod.
výrobce:
WAVIN, ASIO, GLYNWED 

Vsakování

Vsakovací tunely

Vsakovací tunely
účel:
k vsáknutí zachycených dešťových srážek v čase dle možnosti lokality a stavu podloží, velká schopnost pojmout přívalovou vodu u různě velkých staveb, nízká hmotnost plastových tunelů, možnost pojezdu 5t/m2, zásypy od 50cm do 200cm,
provedení:
PP, PE nebo použití prefabrikovaných betonových dílců studní ø1000, ø 1500, rozměry 1,2x0,8x0,5, objem 300l
specifikace:
možnost připojení na trubky DN 100-300
výrobce:
WAVIN, ACO, FRÄNKISCHE, BETA, BETONIKA, PREFA

Vsakovací boxy, bloky

Vsakovací boxy, bloky
účel:
flexibilní odvodňování velkých ploch s tří rozměrným prouděním se zásypem až 800mm, možný pojezd nákladních automobilů až do 60t
provedení:
rozměry 800x800x350, objem 400l
specifikace:
možnost připojení na trubky DN 200 a odpouštěcích šachet Quatro Control, Rigofill
výrobce:
WAVIN, ACO, FRÄNKISCHE

Hospodaření s vodou v průmyslu

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek

ORL nebo tzv. lapoly jsou určeny k čištění dešťových vod znečištěné ropnými látkami z parkovišť, odstavných ploch, z technologií, z provozů apod. Nádrže jsou svařeny z PP, jsou samonosné nebo určené k obetonování a jsou uložené v zemi, odolné proti spodní vodě vstupními komíny, poklopy uzamykatelné plastové, ocelové, pojezdové litinové. ORL jsou opatřeny sedimentační části – odděluje pevné částice v sedimentační sekci, přepadem tečou do koalescenčního filtru, kde se oddělují ropné látky a gravitací odtéká voda pod nornou stěnou do vzorkovací šachty a recipientu. Ropné látky zůstávají na hladině sedimentačního prostoru, po poklesu hladiny proteče voda do koalescenčního filtru a po průchodu sorpční jednotkou odtéká do výstupní šachty.

Hydraulický výkon 2l/ s – 300l/s, zbytková koncentrace menší než 5,0-0,2mg/l


Lapače tuků

Lapače tuků

Jsou určeny k zachycení a odstranění neemulgovaných tuků a olejů rostlinného nebo živočišného původu v odpadních vodách. Používají se hlavně v potravinářských provozech.

Kontakty

ZOiGO - ZZ group s.r.o.
Rybníčky 375
747 81 Otice

+420 553 711 292
+420 602 436 648
+420 606 935 690

obchod@zoigo.cz


Kde nás najdete

ZOiGO - ZZ group s.r.o. mapka

Zeptejte se

V případě jakýkoliv dotazů nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře. Ozveme se Vám zpět, jakmile to bude možné.